ลงทะเบียน

สำหรับประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น


กรุณากรอก : ชื่อ
กรุณากรอก : นามสกุล
กรุณากรอก : เลื่อกระดับชั้น
กรุณากรอก : ชื่อโรงเรียน
กรุณากรอก : เลือกจังหวัด:
กรุณากรอก : เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก : อีเมล
กรุณากรอก : ชื่อผู้ใช้งาน
กรุณากรอก : รหัสผ่าน

นักเรียนที่สมัครแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อส่งผลงาน คลิกที่นี่